Zarejestruj się już teraz i zarezerwuj miejsce
dla swojego dziecka w polskiej szkole oraz otrzymaj ofertę dostępu do pełnej wersji platformy

Liczba miejsc ograniczona.

polonijka pixel

Przetestuj platformę i poznaj naszą pełną ofertę

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
* obowiązkowe
Gwarancja satysfakcji

W każdym momencie możesz zrezygnować. Jeśli Polonijka nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci koszty za niezrealizowane miesiące nauki. Liczy się Twoje zadowolenie i uśmiech na twarzy dziecka.

POLONIJKA TO:

szkoła on-line dla polskich dzieci w wieku 5-15 lat mieszkających poza granicami kraju. Nauka w Polonijce to namiastka Polski w Twoim domu. To wygodne i elastyczne rozwiązanie, które w przyjemny i łatwy sposób pozwala Twojemu dziecku rozwijać znajomość języka polskiego oraz pogłębiać wiedzę na temat ojczystego kraju. Polonijka jest pomostem, który łączy pokolenia i zacieśnia rodzinne więzy

JAK MOŻEMY CI POMÓC:

Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka

Pogłębiamy wiedzę dziecka o kraju ojczystym

Pomagamy w bezstresowym powrocie do Polski

POŚWIĘĆ MINUTĘ I ZOBACZ:

DZIĘKI POLONIJCE OTRZYMASZ DOSTĘP DO:

nowoczesnej Internetowej Platformy Edukacyjnej z mnóstwem multimedialnych elementów,
materiałów z zakresu pełnej polskiej podstawy programowej, co z pewnością ułatwi Twojemu dziecku odnalezienie się w szkole w przypadku powrotu do Polski,
Webinariów, czyli lekcji on-line z polskimi nauczycielami, przeniesionych ze szkolnej ławki do Internetu, przeprowadzanych w przyjaznej, bezstresowej atmosferze
regularnych spotkań w kameralnych 2-3 osobowych grupach, na których Twoja pociecha będzie mogła rozwijać znajomość języka polskiego oraz będzie mieć szansę nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami z różnych zakątków świata,
specjalnego systemu motywującego do nauki – ucząc się z naszą platformą, Twoje dziecko zdobywa gwiazdki, medale i diamenty, które może wymieniać na wirtualne nagrody
projektu „Kolega z ławki”, dzięki któremu obok siebie w wirtualnej ławce siadają dzieci z dwóch różnych miejsc na świecie i razem poznają świat w języku polskim,
narzędzi umożliwiających monitorowanie postępów Twojego dziecka, które ułatwią systematyczną naukę,
egzaminu on-line, który pozwoli Twojemu dziecku sprawdzić swoje umiejętności oraz otrzymać świadectwo Polonijki poświadczające zdobytą wiedzę,
kontaktu z polskimi nauczycielami – na Internetowej Platformie Edukacyjnej możesz zgłosić prośbę o kontakt z nauczycielem, który skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania,
internetowego forum dla Rodziców, wyjątkowego miejsca tworzonego przez Rodziców, gdzie będziesz mieć szansę wymienić się doświadczeniami z Rodzicami, którzy tak jak Ty, mieszkając w różnych zakątkach świata, postanowili zadbać o kontakt swoich dzieci z polskim językiem i kulturą.

Przetestuj platformę i poznaj naszą pełną ofertę

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
* obowiązkowe

Internetowa Platforma Edukacyjna działa na licencji:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat Administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem dokumentacji rozliczeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się kształcenie dziecka oraz podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usług.