Strona Główna
Zapisz dziecko do polskiej szkoły on-line!
Pozwól mu na korzystanie
z polskiej edukacji
za granicą!
polonijka pixel

Przetestuj platformę i poznaj naszą pełną ofertę!

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
* obowiązkowe

O Polonijce

szkoła on-line dla polskich dzieci w wieku 5-15 lat mieszkających poza granicami kraju. Polonijka to kontynuacja projektu Polskich Szkół Internetowych Libratus, w którym uczą się tysiące dzieci z całego świata!

Dzięki naszemu zaangażowaniu i doświadczeniu w dziedzinie edukacji doskonale rozumiemy, jak ważny jest kontakt polskich dzieci z krajem ojczystym i językiem polskim.

Polonijka powstała po to, aby dzieci z całego świata mogły uczyć się języka polskiego pomimo zmian wprowadzonych w polskim prawie oświatowym, które uniemożliwiają prowadzenie zapisów do projektu Libratus dla dzieci mieszkających za granicą.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA
NAUKA W POLONIJCE!

CO ROBIMY

Rozwijamy znajomość języka polskiego u dziecka.

Pogłębiamy wiedzę najmłodszych o Polsce.

Pomagamy w bezstresowym powrocie do kraju i polskiej szkoły.

...I w jaki sposób to zrobimy

Nowoczesna i elastyczna platforma edukacyjna.

Lekcje on-line z polskimi nauczycielami w 2-3 osobowych grupach.

Dostęp do polskiej społeczności dla rodziców i dzieci.

Kontakt

Siedziba biura: ul. Szlak 20/7, Kraków
Telefon: +48 12 3502890
E-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polonijny Zespół Placówek Oświatowych z siedzibą w Nowym Targu, prowadzony przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie. Sekretariat Administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 123 502 890, adres e-mail: sekretariat@polonijka.edu.pl, adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych: kontakt@kancelariatusinski.pl.

Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z archiwizowaniem dokumentacji rozliczeniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz wobec prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec swoich klientów, na przykład w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W wykonaniu umowy dane osobowe zostaną przekazane operatorowi platformy, na której odbywa się kształcenie dziecka oraz podmiotom świadczącym dla administratora usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o o udostępnienie wersji demo Internetowej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty pełnego dostępu do Platformy oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

W przypadku, w którym po zakończeniu korzystania z usługi dostępu do wersji demo Platformy zdecydujesz się na wykupienie dostępu do pełnej wersji Platformy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora, do czasu otrzymania przez administratora sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usług.